ریسپانسیو کردن سایت

ریسپانسیو کردن سایت

ریسپانسیو کردن سایت به معنای طراحی و توسعه سایت به گونه‌ ای است که بتواند به درستی و به طور خودکار با توجه به اندازه صفحه نمایش و دستگاه مشاهده‌ کننده، ظاهر و عملکرد مناسبی ارائه دهد. با استفاده از تکنیک‌ ها و تکنولوژی‌ های مختلف، سایت ریسپانسیو به ط ...