انواع طراحی سایت

انواع طراحی سایت

انواع طراحی سایت وجود دارد که ممکن است بر اساس معیارهای مختلفی مانند ساختار، استفاده از تکنولوژی، و نوع محتوا دسته‌ بندی شود. انواع طراحی سایت کدامند؟ برخی از انواع رایج طراحی وب‌ سایت عبارتند از: طراحی وب‌ سایت استاتیک: وب‌ سایت‌ های استا ...