ریدایرکت 301

راهنمای ایجاد ریدایرکت 301 و نحوه استفاده از آن

ریدایرکت 301 چیست؟ ریدایرکت 301 یک دستورالعمل تغییر مسیر دائمی هست که ترافیک وب سایت را به URL مورد نظر شما هدایت می کند. این یک کد وضعیت http است که توسط موتورهای جستجو به راحتی تفسیر و اجرا می گردد. بنابراین احتمالا دوستانه ترین روش تغییر URL وب سایت ه ...