link-shortener

کوتاه کننده لینک چیست؟

کوتاه کننده لینک لینک یا URL همان آدرس اینترنتی سایت ­ها هست که می تواند طول­ های متفاوتی داشته باشد. استفاده از لینک برای هر سایت نیازمند پیروی از قوانین خاصی می باشد، برای مثال طول لینک و کاراکترهای آن نباید از یک مقدار تعیین شده کم تر یا بیشتر باشد. ل ...