تقویم-محتوایی

تقویم محتوایی چیست

تقویم محتوایی یک ابزار موضوعی است که در هر مجموعه که شما در آن محتوا تولید می‌کنید، قابل استفاده است. تنظیم این تقویم به عهده‌ی شما است، و می‌توانید آن را قبل از شروع کار یا در حین پیشرفت کار تکمیل کنید. به عنوان مثال، فرض کنید یک وبسایت وردپرسی در زمینه ...