لینک UTM

لینک UTM چیست؟ و کاربرد آن چه می باشد؟

UTM چیست؟ لینک UTM؛ مخفف Urchin Traffic Monitor، شامل قسمت‌های کوچکی از داده‌های رمزگذاری شده است که به انتهای URL متصل هستند تا به شما کمک کنند که محتوای خود و عملکرد کمپین خود را پیگیری کنید. این لینک‌ها دارای دو جز و پنج پارامتر استاندارد می باشند. به ...