مقایسه ی vmware , hyperv

VMware VS Hyper-V

🕓 زمان مطالعه: 6 دقیقه مقایسهHyper-V و VMware: دو ماشین مجازی هستند که امروزه در شرکت های مجازی بسیار گسترش یافته اند. ماشین های مجازی علی رغم