استاندارد توکن ERC-20

استاندارد توکن ERC20

استاندارد توکن ERC20 استاندارد توکن ERC20 یکسری قوانین است که روی یک توکن باید پیاده سازی شود تا بتواند روی اکوسیستم اتریوم فعالیت داشته باشد. توکن ERC20 به دلیل امکان استفاده در عملیات‌های جذب سرمایه یا ICO بسیار کاربردی هستند. پروژه‌های مبتنی بر ب ...