الگوریتم-موش-کور-گوگل2

الگوریتم موش کور گوگل چیست؟

جهت مشاوره برای طراحی وب سایت کلیک کنید الگوریتم موش کور گوگل گوگل در تاریخ 1 سپتامبر 2016 بار دیگر از یکی از الگوریتم های خود به نام موش کور یا possum رو نمایی نمود. تا پیش از انتشار الگوریتم موش کور، کسب و کارهای غیر محلی شانس زیادی برای حضور در ...