بک-لیک-اسپم3

بک لینک اسپم چیست؟

بک لینک اسپم چیست؟ بک لینک های اسپم به اندازه کل اینترنت قدمت دارند. اگر لینک های اسپم را بخواهیم در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم لینک های بی کیفیتی که فقط به قصد گرفتن رتبه در سایت های دیگر قرار داده می شوند. بک لینک های اسپم عبارتند از پست ...