الگوریتم-رقص-گوگل2

الگوریتم رقص گوگل چیست؟

جهت مشاوره برای طراحی وب سایت کلیک کنید الگوریتم رقص گوگل چیست؟ الگوریتم رقص گوگل، الگوریتمی است که به وسیله آن سایت های مختلف موجود رتبه بندی می شوند. و در جایگاه های مختلفی قرار می گیرند. این رتبه بندی در زمان های مختلف انجام شده است. و باعث می ش ...