پشتیبانی تبریز وب سایت برای طراحی سایت چگونه است؟

تمامی قراردادهای طراحی سایت در تبریز منعقد شده با مجموعه تبریز وب سایت ، با پشتیبانی یکساله فنی ارائه می‌شود. این پشتیبانی در حوزه وب سایت ، شامل رفع مشکلات فنی موجود در سایت خواهد بود. همچنین پشتیبانی سایت های شرکتی و فروشگاهی از لحاظ محتوایی و محصول طی توافق طرفین قابل اجرا می باشد.