طراحی وبسایت در تبریز وب سایت چقدر زمان می برد؟

زمان کلی انجام طراحی و ساخت سایت با توجه و ویژگی ها و امکانات هر سایت متفاوت است. در صورتی که وب سایت به صورت اختصاصی طراحی شود و از تکنولوژی های پیشرفته و پیچیده استفاده شود زمان طراحی و ساخت افزایش پیدا می کند، البته زمان طراحی به نوع وب سایت بستگی دارد به طور کلی زمان مورد نیاز برای طراحی سایت یک الی 3 هفته کاری می باشد.