خدمات سئو در تبریز وب سایت چگونه انجام می‌شود؟

ابتدای پروژه سئو، چک لیست سئو متناسب با الگوریتم های فعلی گوگل برای وب سایت شما تهیه شده و در این چک لیست، مواردی که نیاز به اصلاح و بهبود دارند ارائه می گردد. همچنین، لیست کلمات کلیدی از مشتریان دریافت گردیده و پس از بررسی سختی کلمات ، هزینه آن متعاقباَ اعلام می‌شود.