محتوای جایگاه صفر گوگل

محتوای جایگاه صفر گوگل

محتوای جایگاه صفر گوگل آیا محتوای جایگاه صفر گوگل، همان توضیحات متا یا Meta description است؟ جواب این سوال کاملا منفی است! این دو محتوا هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. در واقع توضیحات متا، چیزی است که خود شما به عنوان صاحب محتوا آن را مینویسید تا مخاطبان ه ...